Je řada zákonných způsobů jak řešit exekuci prodejem nemovitosti, je však nutno jednat rychle, neboť v určitých fázích exekučního řízení by již přicházel v úvahu pouze prodej nemovitosti za  tržní cenu, pod dohledem naší společnosti nebo zařídit insolvenční řízení. V těchto případech dojde k zastavení exekuce.