Zrušení rozhodčího nálezu, zastavení exekuce a vrácení již exekučně vymožených peněz dlužníkovi

Nabízíme v těchto případech právní konzultace pro dlužníky zcela ZDARMA! 

Pokud proti Vám byl vydán ROZHODČÍ NÁLEZ neprodleně nás kontaktujte!

  • Exekuce na základě rozhodčího nálezu proti mě již byla vedena a byla již ukončena, protože došlo k vymožení peněžních prostředků.
  • Exekuce na základě rozhodčího nálezu je proti mě stále vedena.
  • Exekuce na základě rozhodčího nálezu na mě má být, popř. byla nařízena.

Ve Všech těchto případech nás kontaktujte. Zkontrolujeme platnost rozhodčího nálezu a bude-li tento rozhodčí nález vyhodnocen jako neplatný, provedeme patřičné právní kroky k tomu, aby došlo ke zrušení rozhodčího nálezu a zastavení exekuce.

Díky průlomovému rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR se pro tisíce dlužníků objevila možnost zrušení rozhodčího nálezu a zastavení exekuce, která na byla nařízena na základě rozhodčího nálezu. Naše společnost v těchto případech klienty zastupuje !