Vzhledem k tomu, že se na naší bezplatnou právní poradnu obrací čím dál tím více zájemců o radu, či pomoc a zastupování při řešení finančních nesnází, rozhodli jsme se poskytovat také pomoc a právní podporu rodinám a rodinným příslušníkům s osobami ve VTOS. Naše společnost si plně uvědomuje problémy které vynikají jak vězněným osobám, tak jejich rodinám při vymáhání způsobených škod, náhradách nákladů soudních řízení apod., což jsou vše řešitelné problémy, obrátíte li se na nás co nejdříve. Společnost má přístup do CEE a zajistí klientům všechny dostupné informace.