Převzetí a likvidace zadlužených společností

Naše společnost se zaměřuje na převzetí a likvidaci zadlužených společností, kdy po majetkovém převzetí společnosti projde tato procesem likvidace až k výmazu zápisu v OR. Výše závazku zadlužené společnosti nemá na likvidaci takového subjektu žádný vliv. Naše společnost poskytuje své služby klientům v rámci celé ČR a SR. Naše společnost má přístup do CEE ( centrální evidence exekucí ) a zajistí klientům veškeré aktuální informace.

Insolvenční řízení s Financial Rescue – výhody a záruky

Nabízíme Vám právní pomoc při řešení insolvence právnických osob se klientovi věnujeme po celou dobu trvání insolvenčního řízení. O nás se můžete opřít po celé insolvenční řízení až do úspěšného konce.

Nabízíme jedinečné podmínky a záruky pro naše klienty

  • Při likvidaci společnosti spolupracujeme s klienty po celou dobu likvidačního procesu. Klienti se o nás  mohou opřít po celou dobu trvání tohoto řízení až do úspěšného schválení likvidace a výmazu společnosti z OR.
  • V případě řešení úpadku právnických osob, díky našim zkušenostem a odborným znalostem si můžeme dovolit ručit klientovi za přípravu a zpracování insolvenčního návrhu jak po právní stránce, tak po stránce administrativní do výše celé naší odměny.
  • Transparentní podmínky. Před žadateli nic neskrýváme, nenutíme je k podpisu smlouvy pod tlakem ani ke studiu několikastránkových smluvních podmínek. Žadateli předkládáme (popř. zasíláme poštou, nebo emailem) smlouvu o spolupráci s dostatečným předstihem, aby mohl vše v klidu projít a popř. s někým konzultovat.
  • Vždy kontrolujeme a případně napadáme neoprávněné požadavky věřitelů.

Komplexní řešení

Nabízíme našim klientům komplexní právní, administrativní a finanční služby pro dlužníky, ale i právní služby ve všech oblastech občanského a obchodního práva. Nabízíme komplexních řešení všech obtížných právních a finančních situací.

Neváhejte se obrátit na naši právní a ekonomickou kancelář Financial Rescue – svého specialistu na zastavení exekucí a oddlužení!