Úpadek fyzické osoby – oddlužení

Společnost Arbitum Consulting společně s renomovanou advokátní kanceláří zajišťuje splnění všech podmínek fyzické osoby pro oddlužení. Zajistíme kompletní dokumentaci a provedeme vás procesem oddlužení až k jejímu povolení soudem. V případě již zastavených nemovitostí vám zajistíme individuální řešení dané situace. Naše služby jsou vždy vysoce profesionální a diskrétní.


Často kladené otázky z poradny

Exekuce

Ani při zastavení exekuce nemovitosti v insolvenčním řízení nemusí dojít k její záchraně, záleží na situaci. Alespoň však na prodeji vyděláte. S penězi navíc splatíte dluhy a něco Vám ještě zbude – neskončíte v horší situaci než před exekucí a budete mít peníze na normální život.

V exekuci o nemovitost přijdete určitě a navíc hluboce pod cenou a ostatní dluhy zůstanou. Exekuce prodejem nemovitosti se z převážné části výkonu tohoto způsobu exekuce pohybuje v režimu ustanovení občanského soudního řádu ( o.s.ř. ), § 335, a násl. tohoto zákona.

Exekuce prodejem nemovitosti se nařizuje v případech, kdy ostatní nařízené způsoby exekuce selhaly, nebo jsou neproveditelné. Exekutorské zástavní právo, které bývá obyčejně zřízeno jako první, vlastní-li povinný nemovitost, ještě neznamená, že nemovitost musí být nuceně prodána, nicméně toto riziko je tu vždy. Exekuované nemovitosti se prodávají v dražbě, kdy nejnižší podání (vyvolávací cena), činí 2/3 odhadní ceny nemovitosti. Stanovení odhadní ceny nemovitosti však nemá za cíl zjištění tržní ceny, ale jde pouze o stanovení ceny, která má být podkladem pro cenu vyvolávací v dražbě. Pro povinného vlastníka exekuované nemovitosti z toho logicky plynou nedozírné finanční ztráty.

Společnost Arbitum Consulting však nabízí řešení i v těchto situacích. Umíme účinnými právními kroky zabránit nucené exekuci prodejem nemovitosti. Vlastníte-li nemovitost a hrozí Vám exekuce, nebo již na nemovitosti vázne exekuční zástavní právo, ale i v případě, kdy již byla vydána dražební vyhláška, kontaktujte nás co nejdříve !! U nás najdete vždy řešení své nelehké osobní situace.

Exekuce srážkami z jiných příjmů se z převážné části výkonu tohoto způsobu exekuce pohybuje v režimu ustanovení občanského soudního řádu (  o.s.ř. ), § 276, a násl. tohoto zákona, obdobně tedy jako u srážek ze mzdy. Co rozumíme jinými příjmy obsahuje ustanovení § 299, o.s.ř., jedná se převážně o důchody, stipendia, ale i celou řadu sociálních dávek. Nicméně i exekuci srážkami z jiných příjmů lze provádět jen v takové výši, kterou stanoví zákon. Stropové tarify k provádění srážek z těchto příjmů a způsob jejich výpočtu jsou stanoveny nařízením vlády ČR.

č. 595/2006 Sb., a to ve spojení s dalšími právními předpisy. Bývá velmi obvyklé, že plátcem jiného příjmu jsou prováděny srážky vyšší než zákon stanoví, kdy bývají chybně zakalkulovány normativní náklady na bydlení, nebo zápočty na vyživované osoby případně partnera povinného. Ustanovení o.s.ř. umožňují zastavení exekuce srážkami z jiného příjmu, jde li o jediný příjem povinného dlužníka. Společnost Financial Rescue jako specializovaná právní a ekonomická kancelář umí provádět úkony vedoucí k zastavení tohoto typu exekuce.

Společnost Arbitum Consulting však nabízí řešení i v těchto situacích.

Umíme účinnými právními kroky zastavit exekuci srážkami z jiných příjmů.

Hrozí-li Vám exekuce, nebo již jsou exekuční srážky ze mzdy nebo jiného příjmu prováděny, kontaktujte nás co nejdříve. U nás najdete vždy řešení své nelehké osobní situace.

Zastavení exekuce je jeden z nejčastějších požadavků našich klientů. Není to tak jednoduché, ale naše společnost umí řešit tyto situace a podniknout právní úkony vedoucí k zastavení exekuce.

V těchto případech je nutné přistupovat ke klientovi zcela individuálně, neboť bez naprosté spolupráce a součinnosti klienta zastavení exekuce možné nebude. Osobní jednání s klientem je tedy naprosto nezbytné.

Také je možné zastavení exekuce z důvodů insolvence. Zahájením insolvenčního řízení (resp. schválením úpadku) získáváte soudní ochranu před věřiteli, vymahači i exekutory. Exekuce již od této chvíle nelze vykonat.