Odkup zesplatněních úvěrů

Společnost Arbitum Consulting zajišťuje ve spolupráci s klientem , realizaci a profinancování a odkup zesplatněních úvěrů u bank v České republice. Tímto krokem lze zabránit hrozícímu úpadku nebo úpadku dané společnosti. Výše zesplatněních úvěrů, ať již zajištěných nebo nezajištěných nerozhoduje. Reagujte včas na svoji hrozící platební neschopnost a předcházejte tím dalším nákladům spojeným s uplatněním práva věřitelských bank, exekucím nebo insolvenčním řízením.