Právní a ekonomické poradenství zdarma

Jsme tu pro ty, kteří se dostali do těžké životní situace. Naše právní poradenství je tu i pro rodiny s osobami ve VTOS, čelící úhradě nákladů trestních a jiných řízení, náhradám škod apod. Nezvládáte – li splácet svoje závazky nebo čelíte žalobě, případně Vám přišla výzva od soudu, rozhodčí nález, platební rozkaz či jiná listina, obraťte se na naši společnost. Nevíte si rady a tlačí Vás finanční tíseň? Právní pomoc hledejte u naší společnosti. Poradíme Vám ZDARMA, jak takové situace řešit.

Právní pomoc v soudním řízení

Arbitum Consulting dovede pomoci i v případech, kdy věřitel podal žalobu a od soudu vám přišel platební rozkaz, elektronický platební rozkaz, rozsudek, výzva k dostavení se k nařízenému řízení nebo jiná soudní výzva. Nepropadejte zbytečné panice, je tu poradna Arbitum Consulting. Situace totiž zdaleka není bezvýchodná. Stačí se umět bránit! Vězte, že obecné soudy v mnoha případech rozhodnou objektivně a spravedlivě. Berou v potaz celkovou situaci dlužníka včetně sociálního, rodinného a zdravotního stavu i dalších faktorů. Víme , jak u soudu dosáhnout co nejlepších podmínek včetně možnosti splátkového kalendáře, samozřejmě zamítnutí žaloby je vždy možné, ale nikdy nelze situaci podcenit.

Arbitum Consulting pomáhá s obranou

Braňte se ! Víme jak na to ! Obecný soud pak velmi pravděpodobně nepřikáže zaplatit celý dluh do 3 až 15 dnů (nejčastější lhůta), ale umožní Vám dluh hradit v měsíčních splátkách. S naší pomocí také věřiteli nepřizná penalizaci, či úroky, které by požadoval neprávem.

Právní pomoc a zastoupení v rozhodčím řízení

Věřitelé nezřídka do smluvních podmínek zapracují tzv. rozhodčí doložky. Ty jim umožní obejít řádný soud a podat na Vás žalobu u rozhodčího soudu nebo rozhodce, kterého si předem zvolí. Z našich zkušeností vyplývá, že rozhodčí řízení nebývá spravedlivé. Domníváme se, že převahu mívá věřitel. Ten si totiž rozhodce nebo rozhodčí soud vybírá. Jejich protiváhou je poradna při finanční tísni. My stojíme na Vaší straně.

Společnost Arbitum Consulting a naši právní specialisté Vás mohou problému s rozhodčí doložkou zbavit. Věřitele lze dostat do situace, kdy s Vámi začne znovu jednat, nebo Vás bude muset zažalovat u soudu obecného. A tam je šance na úspěch (opětovný splátkový kalendář, zákonné úroky, atp.)  mnohem větší, než u rozhodce.

Soud na rozdíl od rozhodce přihlédne k celkové situaci dlužníka. Do úvahy vezme sociální situaci, zdravotní a rodinný stav apod. Jinými slovy: dostane se Vám spravedlivého procesu.

Je tu poradna s právní konzultací při finanční tísni

Bez správné a včasné reakce z Vaší strany soud nebo rozhodce vyhoví v plném rozsahu žalobci (věřiteli). To pro Vás může znamenat velký problém a situace se budou více komplikovat. Taková nečinnost je vždy pak draze zaplacená. Poradna Arbitum Consulting. však vždy najde odpovídající řešení. Bývá možné, že žalobce požaduje vyšší částku, než mu dlužíte, popřípadě neadekvátně vysoké pokuty či úroky. Naši specialisté a právní odborníci poradí a v případě zájmu i pomohou. Od toho tu poradna při finanční tísni je.

Finanční tíseň neznamená nečinnost

Dlužník se musí bránit a správně odpovídat na výzvy od rozhodce, či soudem vydaný platební rozkaz. Bez adekvátní reakce podstupujete ohromná rizika nepřiměřených úroků, penále nebo pokut, které pak vymáhá exekutor!  Správným postupem můžete ušetřit desetitisíce, proto je lépe se v těchto situacích svěřit do rukou právních odborníků Arbitum Consulting.

Konzultace při finanční tísni zdarma

Chce-li na Vás věřitel nařídit exekuci, musí Vás nejprve zažalovat. Pokud ve smlouvě nebo smluvních podmínkách s věřitelem není tzv. rozhodčí doložka, věřitel žalobu podá k věcně a místně příslušnému soudu. V případě, že rozhodčí doložka existuje, se věřitel obrátí na rozhodčí soud nebo na rozhodce, který je v doložce uveden.