Zadlužení, insolvenční návrhy a potřeba jejich řešení, se u obchodních  společností vyskytuje stále častěji. I druhotné platební neschopnosti vyvolávají nemalé finanční problémy.
Také se mezi námi pohybují lidé, kteří se neštítí zneužívat tíživé situace některých podnikatelských subjektů a nabízejí půjčky na lichvářský úrok, nebo dokonce falešnou naději na oddlužení, které není podepřeno žádnou zákonnou úpravou, pouze nesplnitelnými sliby o nižších splátkách a dohody s věřiteli. A tak se naše kancelář stále častěji zabývá případy, kdy čelí dlužník insolvenčnímu řízení pro nepřiměřené pokuty, úroky, poplatky, náklady právního zastoupení věřitele a další náklady. Společnost Financial Rescue tyto případy umí úspěšně řešit.

Úspěšně řešíme zejména incidenční spory, pro vyloučení věcí, práv, pohledávek nebo jiných majetkových hodnot z majetkové podstaty, spory na základě odpůrčích žalob, naše právní a ekonomická kancelář provádí s klienty prvotní konzultace zcela zdarma. Dokážeme předcházet insolvenčnímu řízení nebo jeho průběh výrazně ovlivnit, víme jak napadnout nadsazené úroky, pokuty a jiné často neoprávněné penalizace, aby Vám dluh nebetyčně nenarostl. Umíme naše klienty efektivně bránit proti nezákonným kroků ze strany věřitele i neopodstatněným insolvenčním návrhům.

Chcete-li nám také napsat, zeptat se na radu, můžete kdykoli prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo po objednání osobně přímo v naší kanceláři.