Chce-li na Vás věřitel nařídit exekuci, musí Vás nejprve zažalovat. Pokud ve smlouvě nebo smluvních podmínkách s věřitelem není tzv. rozhodčí doložka, věřitel žalobu podá k věcně a místně příslušnému soudu. V případě, že rozhodčí doložka existuje, se věřitel obrátí na rozhodčí soud nebo na rozhodce, který je v doložce uveden.