Věřitelé nezřídka do smluvních podmínek zapracují tzv. rozhodčí doložky. Ty jim umožní obejít řádný soud a podat na Vás žalobu u rozhodčího soudu nebo rozhodce, kterého si předem zvolí. Z našich zkušeností vyplývá, že rozhodčí řízení nebývá spravedlivé. Domníváme se, že převahu mívá věřitel. Ten si totiž rozhodce nebo rozhodčí soud vybírá. Jejich protiváhou je poradna při finanční tísni. My stojíme na Vaší straně.

Společnost Arbitum Consulting a naši právní specialisté Vás mohou problému s rozhodčí doložkou zbavit. Věřitele lze dostat do situace, kdy s Vámi začne znovu jednat, nebo Vás bude muset zažalovat u soudu obecného. A tam je šance na úspěch (opětovný splátkový kalendář, zákonné úroky, atp.)  mnohem větší, než u rozhodce.

Soud na rozdíl od rozhodce přihlédne k celkové situaci dlužníka. Do úvahy vezme sociální situaci, zdravotní a rodinný stav apod. Jinými slovy: dostane se Vám spravedlivého procesu.