• Při likvidaci společnosti spolupracujeme s klienty po celou dobu likvidačního procesu. Klienti se o nás  mohou opřít po celou dobu trvání tohoto řízení až do úspěšného schválení likvidace a výmazu společnosti z OR.
  • V případě řešení úpadku právnických osob, díky našim zkušenostem a odborným znalostem si můžeme dovolit ručit klientovi za přípravu a zpracování insolvenčního návrhu jak po právní stránce, tak po stránce administrativní do výše celé naší odměny.
  • Transparentní podmínky. Před žadateli nic neskrýváme, nenutíme je k podpisu smlouvy pod tlakem ani ke studiu několikastránkových smluvních podmínek. Žadateli předkládáme (popř. zasíláme poštou, nebo emailem) smlouvu o spolupráci s dostatečným předstihem, aby mohl vše v klidu projít a popř. s někým konzultovat.
  • Vždy kontrolujeme a případně napadáme neoprávněné požadavky věřitelů.