Jsme tu pro ty, kteří se dostali do těžké životní situace. Naše právní poradenství je tu i pro rodiny s osobami ve VTOS, čelící úhradě nákladů trestních a jiných řízení, náhradám škod apod. Nezvládáte - li splácet svoje závazky nebo čelíte žalobě, případně Vám přišla výzva od soudu, rozhodčí nález, platební rozkaz či jiná listina, obraťte se na naši společnost. Nevíte si rady a tlačí Vás finanční tíseň? Právní pomoc hledejte u naší společnosti. Poradíme Vám ZDARMA, jak takové situace řešit.

Konzultace při finanční tísni zdarma

Chce-li na Vás věřitel nařídit exekuci, musí Vás nejprve zažalovat. Pokud ve smlouvě nebo smluvních podmínkách s věřitelem není tzv. rozhodčí doložka, věřitel žalobu podá k věcně a místně příslušnému soudu. V případě, že rozhodčí doložka existuje, se věřitel obrátí na rozhodčí

Žádný komentář

Finanční tíseň neznamená nečinnost

Dlužník se musí bránit a správně odpovídat na výzvy od rozhodce, či soudem vydaný platební rozkaz. Bez adekvátní reakce podstupujete ohromná rizika nepřiměřených úroků, penále nebo pokut, které pak vymáhá exekutor!  Správným postupem můžete ušetřit desetitisíce, proto je lépe se

Žádný komentář

Je tu poradna s právní konzultací při finanční tísni

Bez správné a včasné reakce z Vaší strany soud nebo rozhodce vyhoví v plném rozsahu žalobci (věřiteli). To pro Vás může znamenat velký problém a situace se budou více komplikovat. Taková nečinnost je vždy pak draze zaplacená. Poradna Financial Rescue však vždy

Žádný komentář

Právní pomoc a zastoupení v rozhodčím řízení

Věřitelé nezřídka do smluvních podmínek zapracují tzv. rozhodčí doložky. Ty jim umožní obejít řádný soud a podat na Vás žalobu u rozhodčího soudu nebo rozhodce, kterého si předem zvolí. Z našich zkušeností vyplývá, že rozhodčí řízení nebývá spravedlivé. Domníváme se, že

Žádný komentář

Financial Rescue pomáhá s obranou

Braňte se ! Víme jak na to ! Obecný soud pak velmi pravděpodobně nepřikáže zaplatit celý dluh do 3 až 15 dnů (nejčastější lhůta), ale umožní Vám dluh hradit v měsíčních splátkách. S naší pomocí také věřiteli nepřizná penalizaci, či úroky, které

Žádný komentář

Právní pomoc v soudním řízení

Financial Rescue dovede pomoci i v případech, kdy věřitel podal žalobu a od soudu vám přišel platební rozkaz, elektronický platební rozkaz, rozsudek, výzva k dostavení se k nařízenému řízení nebo jiná soudní výzva. Nepropadejte zbytečné panice, je tu poradna Financial Rescue. Situace totiž

Žádný komentář