Exekuce srážkami z jiných příjmů se z převážné části výkonu tohoto způsobu exekuce pohybuje v režimu ustanovení občanského soudního řádu (  o.s.ř. ), § 276, a násl. tohoto zákona, obdobně tedy jako u srážek ze mzdy. Co rozumíme jinými příjmy obsahuje ustanovení § 299, o.s.ř., jedná se převážně o důchody, stipendia, ale i celou řadu sociálních dávek. Nicméně i exekuci srážkami z jiných příjmů lze provádět jen v takové výši, kterou stanoví zákon. Stropové tarify k provádění srážek z těchto příjmů a způsob jejich výpočtu jsou stanoveny nařízením vlády ČR.

č. 595/2006 Sb., a to ve spojení s dalšími právními předpisy. Bývá velmi obvyklé, že plátcem jiného příjmu jsou prováděny srážky vyšší než zákon stanoví, kdy bývají chybně zakalkulovány normativní náklady na bydlení, nebo zápočty na vyživované osoby případně partnera povinného. Ustanovení o.s.ř. umožňují zastavení exekuce srážkami z jiného příjmu, jde li o jediný příjem povinného dlužníka. Společnost Financial Rescue jako specializovaná právní a ekonomická kancelář umí provádět úkony vedoucí k zastavení tohoto typu exekuce.

Společnost Arbitum Consulting však nabízí řešení i v těchto situacích.

Umíme účinnými právními kroky zastavit exekuci srážkami z jiných příjmů.

Hrozí-li Vám exekuce, nebo již jsou exekuční srážky ze mzdy nebo jiného příjmu prováděny, kontaktujte nás co nejdříve. U nás najdete vždy řešení své nelehké osobní situace.

Exekuce srážkami z jiných příjmů
Exekuce srážkami z jiných příjmů