Ani při zastavení exekuce nemovitosti v insolvenčním řízení nemusí dojít k její záchraně, záleží na situaci. Alespoň však na prodeji vyděláte. S penězi navíc splatíte dluhy a něco Vám ještě zbude – neskončíte v horší situaci než před exekucí a budete mít peníze na normální život.

V exekuci o nemovitost přijdete určitě a navíc hluboce pod cenou a ostatní dluhy zůstanou. Exekuce prodejem nemovitosti se z převážné části výkonu tohoto způsobu exekuce pohybuje v režimu ustanovení občanského soudního řádu ( o.s.ř. ), § 335, a násl. tohoto zákona.

Exekuce prodejem nemovitosti se nařizuje v případech, kdy ostatní nařízené způsoby exekuce selhaly, nebo jsou neproveditelné. Exekutorské zástavní právo, které bývá obyčejně zřízeno jako první, vlastní-li povinný nemovitost, ještě neznamená, že nemovitost musí být nuceně prodána, nicméně toto riziko je tu vždy. Exekuované nemovitosti se prodávají v dražbě, kdy nejnižší podání (vyvolávací cena), činí 2/3 odhadní ceny nemovitosti. Stanovení odhadní ceny nemovitosti však nemá za cíl zjištění tržní ceny, ale jde pouze o stanovení ceny, která má být podkladem pro cenu vyvolávací v dražbě. Pro povinného vlastníka exekuované nemovitosti z toho logicky plynou nedozírné finanční ztráty.

Společnost Arbitum Consulting však nabízí řešení i v těchto situacích. Umíme účinnými právními kroky zabránit nucené exekuci prodejem nemovitosti. Vlastníte-li nemovitost a hrozí Vám exekuce, nebo již na nemovitosti vázne exekuční zástavní právo, ale i v případě, kdy již byla vydána dražební vyhláška, kontaktujte nás co nejdříve !! U nás najdete vždy řešení své nelehké osobní situace.

Znamená zastavení exekuce záchranu nemovitosti?
Znamená zastavení exekuce záchranu nemovitosti?