Nejvyšší soud nestanovil, že by mělo na základě rozhodnutí exekučního soudu automaticky docházet ke zrušení rozhodčího nálezu, ale říká, že pokud exekuční soud neplatnost rozhodčí smlouvy (doložky) zjistí, má zastavit exekuci v jakémkoli jejím stádiu.

V praxi tak soudy nebudou zpětně automaticky rušit již nařízené či dokonce ukončené exekuce nařízené na základě neplatných rozhodčích nálezů, ale budou očekávat, že je k tomu vyzve dlužník popř. jeho právní zástupce, na základě čehož bude případ přezkoumán a poté dojde ke zrušení rozhodčího nálezu a zastavení exekuce.

Při nařízení exekuce by ovšem již nyní měly soudy platnost rozhodčího nálezu zkoumat automaticky, což doposud nemusely.

Zrušení rozhodčího nálezu a zastavení exekuce v jakémkoli stádiu
Zrušení rozhodčího nálezu a zastavení exekuce v jakémkoli stádiu