Zrušení rozhodčího nálezu, zastavení exekuce a vrácení již exekučně vymožených peněz dlužníkovi
Nabízíme v těchto případech právní konzultace pro dlužníky zcela ZDARMA!

Pokud proti Vám byl vydán ROZHODČÍ NÁLEZ neprodleně nás kontaktujte!

Exekuce na základě rozhodčího nálezu proti mě již byla vedena a byla již ukončena, protože došlo k vymožení peněžních prostředků.
Exekuce na základě rozhodčího nálezu je proti mě stále vedena.
Exekuce na základě rozhodčího nálezu na mě má být, popř. byla nařízena.
Ve Všech těchto případech nás kontaktujte. Zkontrolujeme platnost rozhodčího nálezu a bude-li tento rozhodčí nález vyhodnocen jako neplatný, provedeme patřičné právní kroky k tomu, aby došlo ke zrušení rozhodčího nálezu a zastavení exekuce.

Díky průlomovému rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR se pro tisíce dlužníků objevila možnost zrušení rozhodčího nálezu a zastavení exekuce, která na byla nařízena na základě rozhodčího nálezu. Naše společnost v těchto případech klienty zastupuje !

Zrušení rozhodčího nálezu, zastavení exekuce a vrácení již exekučně vymožených peněz dlužníkovi
Zrušení rozhodčího nálezu, zastavení exekuce a vrácení již exekučně vymožených peněz dlužníkovi