Nabízíme našim klientům komplexní právní, poradenské a finanční služby pro dlužníky, ale i právní služby ve všech oblastech občanského a obchodního práva. Zastupujeme klienty v rozhodčích řízeních. Ručíme klientům smluvně za zrušení protizákonně vydaných rozhodčích nálezů, na jejichž základě byly vydány exekuční tituly. Zrušení rozhodčího nálezu vždy znamená zrušení již nařízené exekuce. Zajišťujeme klientům i přístup do CEE ( centrální evidence exekucí ).

Exekuce srážkami z jiných příjmů

Exekuce srážkami z jiných příjmů se z převážné části výkonu tohoto způsobu exekuce pohybuje v režimu ustanovení občanského soudního řádu (  o.s.ř. ), § 276, a násl. tohoto zákona, obdobně tedy jako u srážek ze mzdy. Co rozumíme jinými příjmy obsahuje ustanovení § 299, o.s.ř., jedná se převážně o důchody, stipendia, ale i celou řadu sociálních dávek.

Žádný komentář

Znamená zastavení exekuce záchranu nemovitosti?

Ani při zastavení exekuce nemovitosti v insolvenčním řízení nemusí dojít k její záchraně, záleží na situaci. Alespoň však na prodeji vyděláte. S penězi navíc splatíte dluhy a něco Vám ještě zbude – neskončíte v horší situaci než před exekucí a budete mít peníze na normální život. V exekuci o nemovitost přijdete určitě a navíc hluboce pod cenou a ostatní dluhy zůstanou.

Žádný komentář

Proč usilovat o zastavení exekuce nemovitosti?

Exekutor Vaši nemovitost jednoduše prodá v dražbě, a to pod cenou. Nemovitosti se v dražbě běžně prodávají za dvě třetiny „znaleckého odhadu“.

Žádný komentář

Zastavení exekuce nemovitosti

Je řada zákonných způsobů jak řešit exekuci prodejem nemovitosti, je však nutno jednat rychle, neboť v určitých fázích exekučního řízení by již přicházel v úvahu pouze prodej nemovitosti za  tržní cenu, pod dohledem naší společnosti nebo zařídit insolvenční řízení.

Žádný komentář

Jednat o zastavení exekuce s exekutorem?

Nevěřte možnosti dohody s exekutorem. Nevěřte ani firmám, které takovou dohodu nabízejí jako službu. Pokud má totiž exekutor možnost postihnout Váš majetek nebo mzdu nebo jiná aktiva a vy mu rychle nezaplatíte, nemá důvod čekat. Jeho práce není pomáhat lidem, ale vykonávat soudní rozhodnutí a likvidovat dluhy.

Žádný komentář

Jak na zastavení exekuce

Naše společnost Vám ovšem pomůže s jakoukoli exekucí. V určitých situacích se dá exekuci zabránit, jindy ji zrušit, nebo rozhodnutím soudu  exekuční řízení odložit a pozastavit. Víme, o jaké situace jde.

Žádný komentář

Zastavení exekuce

Zastavení exekuce je jeden z nejčastějších požadavků našich klientů. Není to tak jednoduché, ale naše společnost umí řešit tyto situace a podniknout právní úkony vedoucí k zastavení exekuce.

Žádný komentář

Zrušení rozhodčího nálezu, zastavení exekuce a vrácení již exekučně vymožených peněz dlužníkovi

Nabízíme v těchto případech právní konzultace pro dlužníky zcela ZDARMA! 

Žádný komentář

Zrušení rozhodčího nálezu a zastavení exekuce v jakémkoli stádiu

Nejvyšší soud nestanovil, že by mělo na základě rozhodnutí exekučního soudu automaticky docházet ke zrušení rozhodčího nálezu, ale říká, že pokud exekuční soud neplatnost rozhodčí smlouvy (doložky) zjistí, má zastavit exekuci v jakémkoli jejím stádiu.

Žádný komentář

Zrušení rozhodčího nálezu – jak je to možné?

Rozhodčí smlouva, ale také rozhodčí doložka, na základě které může proběhnout rozhodčí řízení (namísto řádného soudního řízení) jehož výsledkem je vydání rozhodčího nálezu je podle verdiktu Nejvyššího soudu ve většině spotřebitelských úvěrových smluv neplatná, “pokud se výběr rozhodce neuskutečnil podle transparentních pravidel nebo byl vydán právnickou osobou, která není stálým rozhodčím soudem zřízeným na základě zákona, a nemůže-li být akceptovatelný ani výsledek tohoto rozhodování”.

Žádný komentář