Zrušení rozhodčího nálezu – jak je to možné?

Rozhodčí smlouva, ale také rozhodčí doložka, na základě které může proběhnout rozhodčí řízení (namísto řádného soudního řízení) jehož výsledkem je vydání rozhodčího nálezu je podle verdiktu Nejvyššího soudu ve většině spotřebitelských úvěrových smluv neplatná, “pokud se výběr rozhodce neuskutečnil podle

Zrušení rozhodčího nálezu a zastavení exekuce v jakémkoli stádiu

Nejvyšší soud nestanovil, že by mělo na základě rozhodnutí exekučního soudu automaticky docházet ke zrušení rozhodčího nálezu, ale říká, že pokud exekuční soud neplatnost rozhodčí smlouvy (doložky) zjistí, má zastavit exekuci v jakémkoli jejím stádiu. V praxi tak soudy nebudou

Jednat o zastavení exekuce s exekutorem?

Nevěřte možnosti dohody s exekutorem. Nevěřte ani firmám, které takovou dohodu nabízejí jako službu. Pokud má totiž exekutor možnost postihnout Váš majetek nebo mzdu nebo jiná aktiva a vy mu rychle nezaplatíte, nemá důvod čekat. Jeho práce není pomáhat lidem,

Zastavení exekuce nemovitosti

Je řada zákonných způsobů jak řešit exekuci prodejem nemovitosti, je však nutno jednat rychle, neboť v určitých fázích exekučního řízení by již přicházel v úvahu pouze prodej nemovitosti za tržní cenu, pod dohledem naší společnosti nebo zařídit insolvenční řízení. V

Jak na zastavení exekuce?

Naše společnost Vám ovšem pomůže s jakoukoli exekucí. V určitých situacích se dá exekuci zabránit, jindy ji zrušit, nebo rozhodnutím soudu exekuční řízení odložit a pozastavit. Víme, o jaké situace jde. Kontaktujte nás a poraďte se zdarma! Jako erudovaní specialisté a právníci zhodnotíme

Proč usilovat o zastavení exekuce nemovitosti?

Exekutor Vaši nemovitost jednoduše prodá v dražbě, a to pod cenou. Nemovitosti se v dražbě běžně prodávají za dvě třetiny „znaleckého odhadu“. Může se Vám tak stát, že Vaši nemovitost v hodnotě 2.000.000,– Kč odhadne znalec exekutora na 1.500.000,– Kč a prodají ji

Zastavení exekuce

Zastavení exekuce je jeden z nejčastějších požadavků našich klientů. Není to tak jednoduché, ale naše společnost umí řešit tyto situace a podniknout právní úkony vedoucí k zastavení exekuce. V těchto případech je nutné přistupovat ke klientovi zcela individuálně, neboť bez

Exekuce srážkami z jiných příjmů

Exekuce srážkami z jiných příjmů se z převážné části výkonu tohoto způsobu exekuce pohybuje v režimu ustanovení občanského soudního řádu (  o.s.ř. ), § 276, a násl. tohoto zákona, obdobně tedy jako u srážek ze mzdy. Co rozumíme jinými příjmy obsahuje ustanovení §

Znamená zastavení exekuce záchranu nemovitosti?

Ani při zastavení exekuce nemovitosti v insolvenčním řízení nemusí dojít k její záchraně, záleží na situaci. Alespoň však na prodeji vyděláte. S penězi navíc splatíte dluhy a něco Vám ještě zbude – neskončíte v horší situaci než před exekucí a